Công TY TNHH ELECOM - THIẾT BỊ ĐIỆN UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Tủ điện trung thế RMU

Tủ điện hạ thế

Thiết bị trung thế

Thiết bị hạ thế

Thiết bị đóng cắt

Vật tư thiết bị điện

Tủ RMU SafePlus 24/40.5kV

Tủ RMU Unisec 12/24kV

Tủ RMU Elegear 12/24/40.5kV

Tủ RMU Elesec 24/36 kV

Tủ phân phối tổng

Tủ phân phối trung gian

Tủ công tơ điện

Tủ chuyển đổi nguồn ATS

Tủ tổng kiểu ngoài trời

Cầu dao khối tự động MCCB(Aptomat MCCB)

Cầu dao tự động dạng tép(Aptomat MCB)

Cầu dao cách ly

Contartor (khởi động từ)

Máy cắt không khí ACB

Máy biến điện áp

Máy biến dòng

HƠN CẢ MONG ĐỢI
vn en