Theo Công ty Điện lực Phú Yên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa quyết định bổ sung 50 tỉ đồng vào nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các công trình cải tạo lưới điện mất an toàn, giảm tổn thất điện năng trên địa bàn tỉnh.